Objekt: Auto Hrvatska

Lokacija: Dugopolje

Godina izvođenja: 2017.

AH-logo_linea