Objekt: Dječji Vrtić 

Lokacija: Savica

Godina izvođenja: 2016.

logo