Objekt: HEP Toplinarstvo

Lokacija: Zagreb

Godina izvođenja: 2013.