Objekt: Hotel Maritim

Lokacija: Krk

Godina izvođenja: 2017.