Izvedba dilatacija

Hidroizolacija terase polimer-cementnim mortom

 

Ugradnja keramikedetalj-spoj pod-zid

Prije izvedbe završnih obloga balkona i terasa potrebno je predvidjeti i kvalitetno izvesti hidroizolaciju istih kako bi se spriječilo eventualno procurivanje vode na nižim etažama, ali i povećala trajnost svih materijala u sklopu završne obloge (ljepila, fugirnih masa i završnih kamenih ili keramičkih obloga).

U tu svrhu na postojeće estrihe u padu izvode se visokokvalitetni hidroizolacijski fleksibilni polimer-cementni premazi na koje se direktno mogu ugrađivati završne obloge ljepljenjem. Ugrađeni premaz, osim potrebne hidroizolacije, sprečava infiltraciju vode u estrisima te njihovo razaranje uslijed smrzavanja, posljedičnu pojavu odvajanja pločica te pojavu iscvjetavanja soli na fugama („salitre“).

Pritom je  potrebno posebno obratiti pažnju na kvalitetno rješavanje svih detalja poput slivnika, spojeva sa stolarijom, okapnih dijelova balkona i eventualnih prodora.

U ovom slučaju, prije izvođenja, a prema potrebi, nudimo izradu tehnoloških rješenja izvedbe hidroizolacije uz razradu svih detalja pomoću CAD crteža.

Uz izvedbu hidroizolacije novoizvedenih balkona i terasa, izvodimo i sanacije postojećih terasa (potrebno uklanjanje svih postojećih slojeva, ugradnju svih slojeva do zahtjevanog stupnja gotovosti  – samo hidroizolacija ili zajedno s izvedbom završne obloge karamičkim pločicama ili kamenim oblogama).

Također, prema zahtjevima investitora, u mogućnosti smo izvesti i hidroizolaciju postojećih terasa i balkona pomoću završnih sintetičkih premaza otpornih na UV zrake i habanje.

Pogledajte naše reference.