Naše usluge

Kako radimo?

01.

Pregled objekta

Šaljemo stručnjake na detaljan pregled objekta kako bi izradili tehničko rješenje.

02.

Troškovnik

Izrada idejnog tehničkog rješenja prema informacijama prikupljenih s pregleda. Slanje troškovnika investitoru.

03.

Radovi

Izrada visokokvalitetnih hidroizolacijskih sustava prema prethodno dogovorenoj dokumentaciji.

04.

Inspekcija

Inspekcija hidroizolacije od strane stručnjaka kako bi osigurali dugotrajno zadovoljstvo investitora.

Hidroizolacije ravnih krovova

Radove izvodimo suvremenim hidroizolacijskim materijalima poput hidroizolacijskih membrana na bazi TPO-a, PVC-a te visokofleksibilnih polimer-bitumenskih traka poznatih svjetskih proizvođača. Od istih posjedujemo i certifikate o uspješno završenom školovanju naših radnika za ispravnu i kvalitetnu ugradnju membrana.

Pri sanacijama postojećih ravnih krovova u mogućnosti smo ponuditi sve radove od izvođenja parne brane, izvedbe potrebnih padova (pomoću betona u padu ili modularnim pločama od EPS-a, XPS-a ili mineralne vune u padu), ugradnje dodatnih slojeva toplinske izolacije, izvedbe nove hidroizolacije, ugradnje nadgradnih i zaštitnih slojeva na izvedenoj hidroizolaciji (balasti od šljunka, betonskih ploča ili „zeleni krovovi“) te svih ostalih radova potrebnih za kvalitetnu izvedbu (npr. limeni opšavi).

U mogućnosti smo izvesti i hidroizolaciju novih ravnih krovova i sanacije postojećih krovova (limenih pokrova, betonskih ploča i postojećih bitumenskih hidroizolacija) pomoću visokofleksibilnih, UV postojanih premaza.
Također, pri izradi ponuda u mogućnosti smo izraditi kompletno tehnološko rješenje izvedbe hidroizolacije uz koje u pravilu prilažemo CAD crteže izvedbe specifičnih detalja.
Sve navedeno potvrđuje niz uspješno izvedenih ravnih krovova.

Pročitajte objavljene članke o našim referencama u časopisu MAPEI SVIJET 

Hidroizolacije podzemnih konstrukcija

Pri projektiranju i izvođenju novih konstrukcija, uz osiguranje potrebne nosivosti, najbitnija je dobro riješena hidroizolacija podzemnih dijelova konstrukcija.

Primjena najkvalitetnijih hidroizolacijskih materijala, dobro riješeni detalji i pažljiva izvedba ključ su dobro izvedene hidroizolacije jer su svi naknadni popravci preskupi ili teško izvedivi.

Za izvedbu hidroizolacije podzemnih dijelova konstrukcija koristimo materijale najviše kvalitete u pogledu mehaničkih karakteristika te trajnosti (otpornosti na mikroorganizme i korijenje) kao što su PVC hidroizolacijske folije, polimer-bitumenske trake, polimer-cementni hidroizolacijski premazi, bitumenski premazi, bentonitne i ECB geomembrane poznatih svjetskih proizvođača.

Također, u mogućnosti smo izvesti i hidroizolaciju zidova u tlu s unutarnje strane objekta visokokvalitetnim hidroizolacijskim premazima otpornima na negativni hidrostatski pritisak.

Hidroizolacije balkona i terasa

 

Prije izvedbe završnih obloga balkona i terasa potrebno je predvidjeti i kvalitetno izvesti hidroizolaciju istih kako bi se spriječilo eventualno procurivanje vode na nižim etažama, ali i povećala trajnost svih materijala u sklopu završne obloge (ljepila, fugirnih masa i završnih kamenih ili keramičkih obloga).

U tu svrhu na postojeće estrihe u padu izvode se visokokvalitetni hidroizolacijski fleksibilni polimer-cementni premazi na koje se direktno mogu ugrađivati završne obloge ljepljenjem. Ugrađeni premaz, osim potrebne hidroizolacije, sprečava infiltraciju vode u estrisima te njihovo razaranje uslijed smrzavanja, posljedičnu pojavu odvajanja pločica te pojavu iscvjetavanja soli na fugama („salitre“).

Pritom je  potrebno posebno obratiti pažnju na kvalitetno rješavanje svih detalja poput slivnika, spojeva sa stolarijom, okapnih dijelova balkona i eventualnih prodora.

U ovom slučaju, prije izvođenja, a prema potrebi, nudimo izradu tehnoloških rješenja izvedbe hidroizolacije uz razradu svih detalja pomoću CAD crteža.

Uz izvedbu hidroizolacije novoizvedenih balkona i terasa, izvodimo i sanacije postojećih terasa (potrebno uklanjanje svih postojećih slojeva, ugradnju svih slojeva do zahtjevanog stupnja gotovosti  – samo hidroizolacija ili zajedno s izvedbom završne obloge karamičkim pločicama ili kamenim oblogama)

Izvedba prekida kapilarne vlage

 

Pojava kapilarnog uzdizanja vlage česta je kod konstrukcija kod kojih vanjska hidroizolacija nije kvalitetno riješena ili je tijekom godina došlo do gubitka njezine funkcije.

Najčešće se javlja kod starijih objekata, ali nerijetko se javlja i kod novijih.

Kod pojave kapilarnog uzdizanja vlage često je nemoguće pristupiti izvođenju/sanaciji postojeće vanjske hidroizolacije pa se pristupa izvedbi prekida kapilarne vlage s unutarnje strane  objekta.

Prekid kapilarne vlage izvodi se injektiranjem gdje se tekućina koja će služiti kao kemijska barijera za prekid dizanja vlage kroz ugrađene pakere, cjevčice ili posebne nastavke gravitacijski ili pod malim tlakom injektira u poprečni presjek zidova.

Na taj način stvara se horizontalna barijera (na određenoj visini zida ovisno o tehnologiji izvedbe i mogućnosti pristupa) koja sprečava daljnje uzdizanje vlage kroz pore materijala zidova.

Za prekide kapilarne vlage koriste se materijali koji svojim svojstvima zatvaraju i najsitnije pore u presjeku zida, te sprečavaju prodor vlage i soli kroz zidove.

Tehnologija prekida kapilarne vlage vrlo često se koristi u kombinaciji sa cementnim ili polimer-cementnim hidroizolacijskim premazima, te isušujućim žbukama na mjestima gdje se ukaže da je potrebno.

Hidroizolacija bazena, vodosprema i šahtova

 

Kod hidroizolacije bazena, vodosprema i šahtova potrebno je primijeniti materijale takvih karakteristika da podnesu pozitivni i/ili negativni pritisak vode (ovisno o namjeni) te eventualne pomake u konstrukciji (ako su predviđeni).

Pritom se koriste fleksibilni polimer-cementni hidroizolacijski premazi potrebnih karakteristika (npr. otporni na kloriranu vodu kod bazena ili otporni na negativni pritisak kod hidroizolacije šahtova i okna dizala).

Također, kod hidroizolacije vodosprema koriste se kruti cementni ili fleksibilni polimer-cementni premazi koji mogu doći u kontakt sa pitkom vodom što dokazuje odgovarajući dokument Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Uz izvedbu hidroizolacijskih premaza na navedenim dijelovima konstrukcija najčešće je potrebno riješiti detalje raznih prodora, slivnika i preljeva koji se izvode posebnim brtvećim materijalima poznatih svjetskih proizvođača ovisno o zahtjevima odgovarajućeg detalja.

Uz izvedbu novih hidroizolacija u mogućnosti smo izvesti i sanacije procurivanja vode i vlaženja kod postojećih bazena, vodosprema i šahtova uz korištenje materijala visoke kvalitete  i pritom riješiti i najzahtjevnije detalje prodora (npr. instalacija kroz konstrukciju).

Hidroizolacija kupaonica

 

Izvodimo hidroizolacije novih te sanacije postojećih površina kupaonica i sanitarija pomoću visokofleksibilnih polimer-cementnih ili sintetičkih premaza.

Pritom koristimo hidroizolacijske materijale poznatih svjetskih proizvođača sa svim potrebnim pratećim proizvodima poput armaturnih mrežica, gumiranih traka na spojevima pod-zid i zid-zid, specijalnim manžetama na mjestima prodora, te odgovarajućim slivnicima.

Prema potrebi, izvodimo i završno oblaganje.

Izvedba isušujuće žbuke

 

Sustavi isušujućih žbuka koriste se na površinama gdje postoji stalno vlaženje ili postoji opasnost od povremenog vlaženja zidova.

Vrlo se često koristi u kombinaciji sa horizontalnim prekidima vlage.

Svojim karakteristikama služi za prirodno prosušivanje („ventiliranje“) zidova opterećenih vlagom uz sprečavanje neželjenog iscvjetavanja soli na zidovima.

Unutar sustava svi korišteni materijali moraju biti paropropusni (temeljni špric, gruba i fina žbuka, te završna paropropusna boja).

Ukoliko se sustav isušujućih žbuka koristi u unutarnjim prostorijama potrebno je osigurati odgovarajuće ventiliranje  kako bi se vlaga iz zraka odvela iz prostorije.

Injektiranje

 

Sanaciju prodora vode kroz pukotine ili radne spojeve armirano-betonskih konstrukcija u pravilu se izvodi tlačnim injektiranjem specijalnih poliuretanskih smola.

Ovisno o namjeni injektiranja (prekid prodora vode, konstrukcijsko ljepljenje, načinu i jačini prodora vode/vlage) koriste se smole različitih karakteristika (npr. bubrenje u kontaktu s vodom).

Injektiranje se izvodi pod tlakom posebnim strojevima za injektiranje kroz ugrađene injekcijske pakere u prethodno izbušene rupe u konstrukciji. Pritom je, pri bušenju, potrebno presjeći postojeću pukotinu kako bi se omogućio ulaz smole u pukotinu.

Način ugradnje  i međusobni razmak pakera, te smjer i način injektiranja ovise o uputama odgovarajućeg proizvođača te specifičnosti problematike na konstrukciji.

FRP ojačanja

 

U slučajevima kada je potrebno pojačati nosivost konstrukcije zbog planiranog povećanja korisnog opterećenja ili uslijed planirane izvedbe prodora ili uklanjanja određenih nosivih elemenata, najčešće se pristupa statičkom ojačanju konstrukcija pomoću FRP (Fibre Reinforced Polymer) materijala.

Za navedena ojačanja najčešće se koriste lamele ili tkanine od karbonskih, aramidnih ili staklenih vlakana koji se specijalnim postupcima ljepljenja ugrađuju na konstruktivne elemente i u kratkom roku nakon ugradnje preuzimaju na sebe potreban dio nosivosti konstrukcije.

Na taj način mogu se dodatno statički ojačati (na savijanje ili posmik) razni konstruktivni dijelovi poput greda, ploča, stupova, serklaža.

Na određenim konstrukcijama (zidanim ili kamenim) tehnologija FRP ojačanja koristi se kako bi se, bez dodatnog opterećenja i većeg razaranja, konstrukcije statički i protupotresno ojačale (npr. ugradnja karbonske tkanine kao zamjena za nepostojeći horizontalni i vertikalni serklaž).

Također, pomoću specijalno proizvedenih mreža od karbonskih ili staklenih vlakana utisnutih u sanacijski mort namijenjen za statička ojačanja, mogu se dodatno ojačati i veće površine na zidanim ili kamenim konstrukcijama poput zidova ili vanjskih kutova objekata (na mjestima gdje postoji opasnost od pojave pukotina ili loma uslijed preopterećenja ili potresa).