Kapilarna vlaga

Pojava kapilarnog uzdizanja vlage česta je kod konstrukcija kod kojih vanjska hidroizolacija nije kvalitetno riješena ili je tijekom godina došlo do gubitka njezine funkcije.

Najčešće se javlja kod starijih objekata, ali nerijetko se javlja i kod novijih.

Gravitacijsko

Kod pojave kapilarnog uzdizanja vlage često je nemoguće pristupiti izvođenju/sanaciji postojeće vanjske hidroizolacije pa se pristupa izvedbi prekida kapilarne vlage s unutarnje strane  objekta.

Prekid kapilarne vlage izvodi se injektiranjem gdje se tekućina koja će služiti kao kemijska barijera za prekid dizanja vlage kroz ugrađene pakere, cjevčice ili posebne nastavke gravitacijski ili pod malim tlakom injektira u poprečni presjek zidova.

Pod tlakom

Na taj način stvara se horizontalna barijera (na određenoj visini zida ovisno o tehnologiji izvedbe i mogućnosti pristupa) koja sprečava daljnje uzdizanje vlage kroz pore materijala zidova.

Za prekide kapilarne vlage koriste se materijali koji svojim svojstvima zatvaraju i najsitnije pore u presjeku zida, te sprečavaju prodor vlage i soli kroz zidove.

Tehnologija prekida kapilarne vlage vrlo često se koristi u kombinaciji sa cementnim ili polimer-cementnim hidroizolacijskim premazima, te isušujućim žbukama na mjestima gdje se ukaže da je potrebno.