FRP lamele

Ugradnja karbonskih tkanina

FRP ojačanje drvene grede

U slučajevima kada je potrebno pojačati nosivost konstrukcije zbog planiranog povećanja korisnog opterećenja ili uslijed planirane izvedbe prodora ili uklanjanja određenih nosivih elemenata, najčešće se pristupa statičkom ojačanju konstrukcija pomoću FRP (Fibre Reinforced Polymer) materijala.

Za navedena ojačanja najčešće se koriste lamele ili tkanine od karbonskih, aramidnih ili staklenih vlakana koji se specijalnim postupcima ljepljenja ugrađuju na konstruktivne elemente i u kratkom roku nakon ugradnje preuzimaju na sebe potreban dio nosivosti konstrukcije.

Na taj način mogu se dodatno statički ojačati (na savijanje ili posmik) razni konstruktivni dijelovi poput greda, ploča, stupova, serklaža.

Na određenim konstrukcijama (zidanim ili kamenim) tehnologija FRP ojačanja koristi se kako bi se, bez dodatnog opterećenja i većeg razaranja, konstrukcije statički i protupotresno ojačale (npr. ugradnja karbonske tkanine kao zamjena za nepostojeći horizontalni i vertikalni serklaž).

Također, pomoću specijalno proizvedenih mreža od karbonskih ili staklenih vlakana utisnutih u sanacijski mort namijenjen za statička ojačanja, mogu se dodatno ojačati i veće površine na zidanim ili kamenim konstrukcijama poput zidova ili vanjskih kutova objekata (na mjestima gdje postoji opasnost od pojave pukotina ili loma uslijed preopterećenja ili potresa).

Pogledajte naše reference.