Ravni krov

Izvođenje novih, te sanacije postojećih ravnih krovova primarni je dio naše djelatnosti.
Pritom smo u mogućnosti izvesti i najzahtjevnije radove na hidroizolaciji ravnih krovova.

Zavarivanje folije

Automatsko zavarivanje

Radove izvodimo suvremenim hidroizolacijskim materijalima poput hidroizolacijskih membrana na bazi TPO-a, PVC-a te visokofleksibilnih polimer-bitumenskih traka poznatih svjetskih proizvođača. Od istih posjedujemo i certifikate o uspješno završenom školovanju naših radnika za ispravnu i kvalitetnu ugradnju membrana.

Ugradnja EPS izolacije

Ugradnja šljunčanog balasta

Pri sanacijama postojećih ravnih krovova u mogućnosti smo ponuditi sve radove od izvođenja parne brane, izvedbe potrebnih padova (pomoću betona u padu ili modularnim pločama od EPS-a, XPS-a ili mineralne vune u padu), ugradnje dodatnih slojeva toplinske izolacije, izvedbe nove hidroizolacije, ugradnje nadgradnih i zaštitnih slojeva na izvedenoj hidroizolaciji (balasti od šljunka, betonskih ploča ili „zeleni krovovi“)  te svih ostalih radova potrebnih za kvalitetnu izvedbu (npr. limeni opšavi).

detalj - spoj pod-zid

detalj završetka HI - kit lajsna i putz lajsna

U mogućnosti smo izvesti i hidroizolaciju novih ravnih krovova i sanacije postojećih krovova (limenih pokrova, betonskih ploča i postojećih bitumenskih hidroizolacija) pomoću visokofleksibilnih, UV postojanih premaza.

Također, pri izradi ponuda u mogućnosti smo izraditi kompletno tehnološko rješenje izvedbe hidroizolacije uz koje u pravilu prilažemo CAD crteže izvedbe specifičnih detalja.

Sve navedeno potvrđuje niz uspješno izvedenih ravnih krovova.

 

Pogledajte naše reference.

Pročitajte objavljene članke o našim referencama u časopisu MAPEI SVIJET: